Et grønnere valg

Naturkompaniets egne symbol «Et grønnere valg» skal gjøre det lettere for deg som kunde å finne våre mest miljøvennlige produkter. Vi på Naturkompaniet bryr oss like mye som deg om naturen og miljøet, og streber hele tiden etter å finne produkter som har så liten påvirkning på klimaet som mulig. En av de viktigste delene av vårt miljøarbeid er å velge produkter av høy kvalitet som har et langt liv. Sammen gjør vi en forskjell!

Kriterier for Et Grønnere Valg

For å bli merket med «Et grønnere valg»-symbolet så trenger produktet å oppfylle visse kriterier. Kriteriene gir ulike poeng og når et visst produkt når et visst antall poeng blir det merket med symbolet. «Et grønnere valg» innebærer ikke at et produkt er 100 % miljøvennlig, men den garanterer at produsenten har gjort aktive valg for å gjøre produktene mer miljøvennlig. Det kan innebære at produsenten benytter seg av gjenvunnet materiale, økologisk produsert materiale, at produksjonsprosessen er gjort uten kjemikalier, at produktene er produsert lokalt, gjenvinningsbare og/eller at man har gjort andre valg som er positivt for miljøet. På hjemmesiden kan du se hvilke produkter som er merket med symbolet, og i de fysiske butikkene synes symbolet på produktenes etiketter.

Forbedret økologisk fotavtrykk

Produktet har et bedre økologisk avtrykk enn tilsvarende alternativ på markedet når man for eksempel har benyttet seg av en bedre produksjonsmetode og/eller når et produkt består av mer enn 50 % gjenvunnet materiale.

Gjenvunnet materiale

Gjenvunnet materiale har blitt brukt for å produsere produktet. Gjenvunnet materiale kan for eksempel være gjenvunnet ull, polyester eller bomull.

Reparasjon og gjenvinning

Allerede fra produktets designefase har man tatt muligheten til å reparere produktet med i betraktningen. Produkter er også produsert ved hjelp av gjenvinnbart materiale.

Produksjonens miljøpåvirkning

Økologiske og sosiale effekter har blitt analysert med hjelp av LCA (livssyklusanalyse).

Produsert av naturlig materiale

Biologisk nedbrytbare plante- eller dyremateriale har blitt tatt i bruk for å produsere produktet.

Økt hensyn til bruk av kjemikalier

Ingen, eller minimalt med, kjemikalier har blitt tatt i bruk i produksjonen.

Sosialt ansvar

Produksjonen oppfyller sosiale standarder og lover. Et eksempel på merking er Fair Trade.

Produsert innenfor EU, tilknyttede stater eller EFTA

Produktet produseres innenfor EU, assosierte stater eller EFTA, noe som ofte betyr kortere transporter og dermed lavere miljøbelastning.

Veldedig formål eller kompensasjon

Bedriften som produserer produktet kompenserer for produktets miljøpåvirkning og/eller støtter sosialt ansvarlig drift.

Åpenhet og sporbarhet

Produkter med materiale som kan spores bakover i leverandørkjeden og som er offentlig tilgjengelige.