Klubb Naturkompaniet -medlemsvilkår

Klubb Naturkompaniet er et lojalitetsprogram hos Naturkompaniet hvor du som medlem kan samle poeng ved kjøp og gjennom sirkulære tjenester som utleie og reparasjon. Dette i alle Naturkompaniets butikker, Fjällräven Brand Stores som eies og drives av Naturkompaniet i Norge, og på naturkompaniet.no.

Som medlem vil du motta bonus, støtte Naturbonusen - et initiativ der Naturkompaniet årlig deler ut penger til utvalgte organisasjoner innen natur- og miljøvern, samt motta nyheter, invitasjoner til arrangementer, medlemsrabatter og fordeler via e-post, SMS og annen elektronisk kommunikasjon.

Medlemskapet er personlig og gjelder mellom deg som forbruker og Naturkompaniet AS, organisasjonsnummer 912893030, med adresse Storgata 70, 2609 Lillehammer ("Naturkompaniet", "vi" eller "oss"). Ved å registrere deg som medlem i Klubb Naturkompaniet samtykker du til disse medlemsvilkårene. Informasjon om hvordan Naturkompaniet behandler dine personopplysninger finner du i personvernerklæringen.

Medlemskap

Medlemskap i Klubb Naturkompaniet er gratis, og det kreves ingen kjøpsforpliktelser for å bli medlem. Medlemskapet gjelder i alle norske Naturkompanietbutikker og Fjällräven Brand Stores som eies og drives av Naturkompaniet, samt på naturkompaniet.no. For å bli medlem må du være minst 18 år.

Du kan kun ha ett (1) medlemskap i Klubb Naturkompaniet per person og registrert e-postadresse, og medlemsfordelene gjelder kun for den enkelte personen. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre. Bedrifter, foreninger eller andre organisasjoner kan ikke bli medlemmer. Det samme gjelder organisasjoner som foretar kjøp for kommersielle formål eller bruker medlemskapet til videresalg eller profitt.

Registrer deg som medlem

For å bli medlem må du opprette en medlemskonto enten ved å registrere deg i en av våre butikker eller på naturkompaniet.no. Det er obligatorisk å oppgi e-postadresse, mobilnummer og fødselsdato for å bli medlem av Klubb Naturkompaniet.

Ved å registrere deg forsikrer du at alle opplysningene du har oppgitt er korrekte. Hvis du ønsker å endre dine opplysninger, kan du enten kontakte vår kundeservice eller gjøre det selv via "Mine sider" på naturkompaniet.no. Dersom vi oppdager at din registrering er ugyldig (for eksempel på grunn av manglende autorisasjon, åpenbart feilaktige opplysninger eller flere registreringer), forbeholder vi oss retten til å avvise din søknad om medlemskap i Klubb Naturkompaniet og slette opplysningene.

Medlemskapsnivåer

Det finnes to medlemsnivåer i Klubb Naturkompaniet: Medlem og Medlem+. Avhengig av medlemsnivået får du ulike fordeler; for mer informasjon, se Klubb Naturkompaniet. Alle medlemmer starter på det første nivået. Hvis du oppnår minst 15 000 poeng i løpet av 12 måneder, blir du automatisk oppgradert til Medlem+, ellers beholder du statusen som Medlem. Ved en oppgradering, er nivået gyldig i 12 måneder, og hvis du ikke når 15 000 poeng igjen i løpet av denne perioden, flyttes du tilbake til Medlem-nivået.

Vi vil informere deg via e-post, SMS eller annen elektronisk kommunikasjon når du når et høyere medlemsnivå eller når du er i ferd med å bli flyttet til et lavere medlemsnivå.

Medlemsfordeler 

Samle poeng

 • Poeng kan opptjenes ved kjøp og bruk av sirkulære tjenester som utleie og reparasjon i Naturkompaniets butikker og Fjällräven Brand Stores som eies og drives av Naturkompaniet i Norge og på naturkompaniet.no.
 • For å tjene poeng ved kjøp må du identifisere deg som medlem ved å oppgi riktig e-postadresse eller telefonnummer i butikken, eller være innlogget på naturkompaniet.no ved kjøpstidspunktet.
 • Opptjente poeng er knyttet til ditt medlemskap. Poengene er personlige og kan ikke overføres til andre.
 • Du kan tjene poeng på alle kjøp og sirkulære tjenester, unntatt kjøp av gavekort.
 • Du tjener poeng selv ved bruk av gavekort.
 • Én krone (NOK) tilsvarer ett poeng.
 • Poengene dine er gyldige i 18 måneder. Poeng som ikke konverteres til en bonussjekk innen denne perioden, utløper.
 • Poengene registreres automatisk på din kundekonto ved kjøpstidspunktet, men vises først på "Mine sider" etter 30 dager. Dette sikrer at eventuelle returer eller kanselleringer ikke fører til poengtildeling. Etter denne ventetiden blir godkjente poeng lagt til din poengsaldo.
 • På "Mine sider" på naturkompaniet.no kan du se din nåværende poengsaldo og hvilket medlemsnivå du tilhører. Poengene hjelper deg med å kvalifisere deg til våre ulike medlemsnivåer og deres fordeler.
 • Poeng kan ikke registreres i ettertid, så husk å identifisere deg som medlem ved kjøpstidspunktet for å unngå tap av poeng og bonussjekker.

Få bonussjekk

Poengene dine blir konvertert til bonussjekker to ganger i året. Konvertering av poeng til bonussjekker skjer først når du har samlet minst 1 000 poeng. Hvis du ikke har nådd 1 000 poeng som kvalifiserer deg til en bonussjekk, blir poengene stående på saldoen din i opptil 18 måneder og overført til neste utstedelsesdato for bonussjekken. Avhengig av hvilket medlemsnivå du tilhører på tidspunktet for utstedelse av bonussjekken, vil poengene dine bli konvertert til bonussjekker på følgende måte:

 • Medlem: 2 % av dine opptjente poeng konverteres til en bonussjekk.
 • Medlem+: 5 % av dine opptjente poeng konverteres til en bonussjekk.

Eksempel: Hvis du har 1000 poeng på tidspunktet for utsendelsen, vil du motta 20 kr hvis du er medlem og 50 kr hvis du er medlem+.

Du finner bonussjekkene dine under "Mine sider" på naturkompaniet.no, men de er også tilgjengelige på din kundekonto i butikk. Informasjon om nye bonussjekker vil bli sendt på e-post eller SMS. 

Bruk din bonussjekk

Bonussjekker kan brukes som betaling for kjøp i Naturkompaniets butikker og Fjällräven Brand Stores som eies og drives av Naturkompaniet i Norge og på naturkompaniet.no. Bonussjekkene er tilgjengelige i kassen, men det er ditt ansvar som medlem å informere oss om at du ønsker å bruke dem. Bonussjekker kan ikke brukes til allerede gjennomførte kjøp, omveksles til kontanter eller gavekort.

Bonussjekker må benyttes i sin helhet; dersom den totale verdien av produktene er mindre enn bonussjekkens verdi, vil det overskytende beløpet gå tapt. Bonussjekken er gyldig i 6 måneder fra mottaksdatoen. Hvis den ikke benyttes innen denne perioden, vil den utløpe. Du kan se dine bonussjekker og deres nåværende gyldighetsperiode på "Mine sider".

Naturkompaniet forbeholder seg retten til å korrigere og/eller fjerne poeng og bonussjekker:

 • Hvis de er feilaktig registrert av Naturkompaniet.
 • Ved brudd på medlemsavtalen.

Dersom dette skulle skje, vil du motta en melding fra Naturkompaniet som informerer deg om årsaken til korrigeringen.

Naturbonusen 

Medlemskapet innebærer også at du støtter Naturbonusen - initiativet der Naturkompaniet hvert år deler ut penger til utvalgte organisasjoner innen miljø- og naturvern. Vi deler ut 1 % av all nettoomsetning fra klubbens medlemmer til Naturbonusen, som deretter fordeles til den/de vinnende organisasjonen(e).

Direkte markedsføring

Når du melder deg inn i vår kundeklubb, samtykker du også til å motta personlig innehold, kampanjer, invitasjoner til arrangementer og inspirasjon fra Naturkompaniet via e-post, sms og annen elektronisk kommunikasjon. Du samtykker også til at Naturkompaniet får bruke din e-postadresse for å dele den i pseudonymisert form med tredjeparter som Google og Meta for visning av annonser. For å endre disse innstillingene, gå til "Mine sider". Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine i vår personvernerklæring.

Hvis du velger å takke nei til eller melde deg av våre utsendelser, vil vi kun kontakte deg angående saker relatert til ditt medlemskap. Dette kan inkludere informasjon om din poengsaldo og bonussjekk, oppdateringer om Naturbonusen og invitasjoner til våre medlemsarrangementer. Ønsker du ikke lenger å motta slik informasjon knyttet til ditt medlemskap, kan du si det opp. Se mer informasjon nedenfor. 

Personlige tilbud

I Klubb Naturkompaniet får du tilgang til fordeler og tilbud skreddersydd for deg, forutsatt at du har samtykket til å motta våre e-poster, SMS og annen elektronisk kommunikasjon.

Personlige og generelle tilbud gjelder til ordinære priser og kan ikke kombineres med andre tilbud.

 • Personlige og generelle tilbud kan inkludere prosentvis rabatt, kontantrabatt eller ulike pakketilbud.
 • Gyldighetsperioden for personlige og generelle tilbud kan variere og er spesifisert i det enkelte tilbudet.
 • Med mindre annet er angitt, kan tilbudene kun brukes én gang.
 • Personlige og generelle tilbud vil være tilgjengelige under "Mine sider" på naturkompaniet.no, samt i digitale utsendelser som e-post, SMS og annen elektronisk kommunikasjon.

Oppsigelse av medlemskap

Medlemskapet er gyldig inntil videre. Du kan når som helst si opp medlemskapet ditt ved å kontakte vår kundeservice. Ved oppsigelse av medlemskapet, vil du miste opptjente poeng, eventuelle bonussjekker og fordelene knyttet til medlemskapet.

Naturkompaniet reserverer seg retten til å avslutte kundens medlemskap og/eller midlertidig sperre tilgangen til Klubb Naturkompaniet hvis:

(i) kunden har brutt medlemskapsvilkårene,

(ii) kunden har utført straffbare handlinger, som for eksempel bedrageri eller lignende,

(iii) kunden har opptrådt på en måte som er til skade for Naturkompaniets interesser,

(iv) det er mistanke om misbruk av kundens medlemskap, eller

(v) kunden har vært inaktiv i mer enn 36 måneder. Med inaktivitet menes medlemmer som verken har opptjent poeng eller innløst bonussjekker i løpet av de siste 36 månedene.

Ved oppsigelse av medlemskap og/eller sperring av tilgang vil eventuelle poeng og bonussjekker bortfalle. Kunden vil da motta en melding fra Naturkompaniet med informasjon om årsaken til oppsigelsen av medlemskapet og/eller sperringen. Ta kontakt med vår kundeservice dersom medlemskapet ditt er avsluttet og du mener at vi har gjort en feil.

Annet

Avvikling av lojalitetsprogrammet

Naturkompaniet forbeholder seg retten til å avvikle Klubb Naturkompaniet innen rimelig tid. I tilfelle særlige grunner kan Naturkompaniet også avslutte Klubb Naturkompaniet med umiddelbar virkning. Ved avslutning av Klubb Naturkompaniet vil alle opptjente bonuspoeng gå tapt på oppsigelsestidspunktet.

Endring av medlemsvilkår & betingelser

I tillegg til det ovennevnte reserverer Naturkompaniet seg retten til å endre eller supplere medlemsvilkårene. Slike endringer kan spesielt skje ved behov på grunn av endringer i lovgivningen, tjenestene Naturkompaniet tilbyr, og fordelene som beskrives i disse medlemsvilkårene, for enkel og sikker håndtering av medlemskapet, eller for å hindre misbruk av medlemskapet.

Du vil alltid finne den nyeste versjonen av medlemsvilkårene på denne siden. Ved større og vesentlige endringer i våre medlemsvilkår vil vi informere deg per e-post 30 dager før endringene trer i kraft. Hvis du ikke aksepterer endringene, har du som alltid rett til å si opp medlemskapet ditt.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående Klubb Naturkompaniet, er du alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice på kundeservice@naturkompaniet.no.